Skip to main content

Polityka prywatności

 

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH

Niniejsza informacja o ochronie prywatności („Informacja o ochronie prywatności”) wyjaśnia sposób gromadzenia i wykorzystania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.euronetpolska.pl  („Strona internetowa”).

1 – KIM JESTEŚMY ORAZ CZEGO DOTYCZY NINIEJSZA INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej jest Euronet Polska Sp. z o.o. („Euronet”, „my”, „nasz” lub „nam”), ul. Inflancka 4C, V piętro, Warszawa, część grupy Euronet Worldwide, Inc. („Grupa Euronet”). Dodatkowe informacje dotyczące spółek Grupy Euronet są dostępne na stronie: http://www.euronetworldwide.com. Oznacza to, iż ponosimy odpowiedzialność za decyzje, w jaki sposób będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony internetowej.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Euronet jest możliwy:

 1. na adres email: DPO@euronetworldwide.com lub
 2. na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Grupy Euronet, Calle Cantabria, 2 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania.

Poprzez korzystanie lub przeglądanie Strony internetowej potwierdzają Państwo, iż zapoznali się, zrozumieli i wyrazili zgodę na warunki niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki niniejszej Informacji o ochronie prywatności, nie powinni nam Państwo podawać żadnych danych.

Zachęcamy do przeglądania i sprawdzania naszej Strony internetowej pod kątem aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja Informacji zostanie opublikowana na Stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zmian Informacji o ochronie prywatności, które będą pojawiać się od czasu do czasu.

2 – ZASADY OCHRONY DANYCH

„Dane osobowe” oznaczają informacje umożliwiające nam Państwa identyfikację, bezpośrednio lub pośrednio, w tym imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, dowolny numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających Państwa tożsamość.

Dokładamy wszelkich starań w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i zapewniamy, iż dane osobowe są:

 1. Wykorzystywane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 2. Zbierane w konkretnych celach, które zostały Państwu wyraźnie wyjaśnione i nie są stosowane w żaden sposób niezgodny z tymi celami;
 3. Stosowne do opisanych przez nas celów i ograniczone wyłącznie do nich;
 4. Prawidłowe i uaktualniane;
 5. Przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do opisanych przez nas celów;
 6. Przechowywane w sposób bezpieczny.

3 – JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I W JAKI SPOSÓB?

Zbieramy Państwa dane osobowe, gdy zostają one przez Państwa nam przekazane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, w tym gdy odwiedzają ją Państwo i wypełniają dostępne na Stronie formularze.

Zbierane dane obejmują w szczególności Państwa imię (imiona) i nazwisko, nazwę firmy, kod pocztowy, adres email, telefon oraz inne dane osobowe, które mogą występować w formularzu zapytania on-line.

Możliwe jest, że w trakcie procesu odpowiadania na i przetwarzania zapytania lub w późniejszym terminie, zwłaszcza w trakcie korespondowania z nami lub podczas rozmów telefonicznych z naszymi przedstawicielami, będą nam Państwo przekazywać dodatkowe informacje. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe, które przekazali nam Państwo w ramach takich informacji.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne. Nieprzekazanie tych danych może jednak uniemożliwić przetwarzanie Państwa zapytania.

Cookies i podobne technologie

W trakcie korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej, zbieramy informacje za pomocą cookies i podobnych technologii, w tym informacje o adresie IP odwiedzających, typie i wersji przeglądarki, strefie czasowej, typie i wersji wtyczek przeglądarki, systemie operacyjnym i platformie. Możemy użyć tych danych do następujących celów:

 1. Pomiaru korzystania z naszej Strony internetowej i usług, w tym liczby odwiedzin, średniego czasu przeglądania strony, przeglądanych stron, danych o interakcjach na stronie (przewijanie, kliknięcia, wskazania kursorem myszy), itp. oraz poprawy oferowanych treści;
 2. Administrowania Stroną internetową oraz do celów działań wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testów, badań, do celów statystycznych i ankietowych;
 3. Na potrzeby działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką cookies https://www.euronetpolska.pl/cookie-policy/ .

4 – W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zebrane na naszej Stronie internetowej są zwykle przechowywane i przetwarzane w Polsce.

Poniżej podsumowaliśmy, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych oraz podstawę wykorzystania danych:

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe? Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych
Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu rejestracji zapytania, kontaktu z Państwem, aktualizacji naszych rejestrów oraz do przetwarzania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes do odpowiedzenia na adresowane do nas zapytanie w związku z naszą działalnością.
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń oraz do celów archiwalnych, w tym w celu zabezpieczenia informacji w przypadku konieczności potwierdzenia faktów dotyczących świadczonych usług w ramach odpowiednich postępowań. Podstawą przetwarzania danych osobowych do tych celów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes.

Marketing bezpośredni

Możemy od czasu do czasu przetwarzać Państwa dane osobowe (przez email lub SMS) w celu marketingu bezpośredniego naszych usług. Takie komunikaty marketingowe będą do Państwa przesyłane wyłącznie wtedy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę (podczas rejestracji do naszych usług lub w innym momencie) i nie wycofali Państwo takiej zgody, lub jeżeli istnieje inna podstawa do przesyłania Państwu takich komunikatów. Podstawą przetwarzania danych osobowych do tych celów jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wszelkie otrzymywane przez Państwa emaile marketingowe będą zawierać określone instrukcje dotyczące cofnięcia subskrypcji w dowolnym momencie lub alternatywnie cofnięcia zgody na wysyłanie komunikatów marketingowych w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami na piśmie na adres email marketingPL@euronetworldwide.com.

Prosimy zauważyć, że jesteśmy przeciwni wiadomościom typu spam przesyłanym przez strony trzecie i nie uczestniczymy w takich działaniach, ani też nie udostępniamy i nie zezwalamy na wykorzystywanie danych osobowych klienta przez strony trzecie do takich celów.

Dane nieidentyfikowalne

Możemy stosować dane zbiorcze do różnych celów, w tym do analizy zachowań użytkowników i ich charakterystyki w celu zmierzenia zainteresowania (i korzystania z) różnych części Strony internetowej. Wykorzystujemy zgromadzone dane również do oceny i udoskonalenia Strony internetowej i analizy ruchu na Stronie.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe, tak aby nie można było ich do Państwa przypisać, w którym to przypadku wykorzystujemy takie dane bez powiadamiania Państwa o tym fakcie.

5 – CZY ZEBRANE DANE SĄ UDOSTĘPNIANE LUB GROMADZONE PRZEZ STRONY TRZECIE?

Spółki Euronet

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom Grupy Euronet (w tym: EFT Usluged.o.o, Prve Pile 1, 10000, Zagrzeb, Chorwacja), w celu umożliwienia lub ułatwienia nam przetwarzania Państwa zapytania.

Grupa Euronet

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w ramach Euronet oraz podmiotom stowarzyszonym Grupy Euronet (z których niektóre mieszczą się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych – dane szczegółowe znajdują się na końcu sekcji 5) do celów lub aby umożliwić lub ułatwić realizację celów określonych w sekcji 4 i 11 Informacji o ochronie prywatności danych.

Zewnętrzni dostawcy usług

Możemy udostępniać zebrane dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług w celu administrowania, aktywacji lub usprawnienia działania niektórych aspektów Strony internetowej. W takim przypadku wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia nakładające na zewnętrznych dostawców usług wymóg ochrony danych osobowych.

Na naszej stronie nie korzystamy z dostawców usług reklamowych. Reklamy są wyświetlane przez platformę Facebook, która przekierowuje klientów na naszą Stronę internetową.

Procesy korporacyjne

Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronie trzeciej w wyniku sprzedaży, fuzji, przejęcia lub reorganizacji obejmującej Euronet, spółki Grupy Euronet lub jej odpowiednich aktywów. W takich okolicznościach podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia należytej ochrony informacji.

Wymogi regulacyjne i prawne

Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom, które są uprawnione do zażądania takiego udostępnienia na mocy prawa właściwego, w tym organom sądowym oraz innym organom publicznym w zakresie ich kompetencji.

Udostępnianie danych osobowych poza EOG

Jak wyjaśniono powyżej, możemy udostępniać Państwa dane osobowe w ramach Grupy Euronet, co może obejmować przekazanie Państwa danych poza EOG. Należy zauważyć, że nawet jeżeli przepisy dotyczące przechowywania danych w krajach, do których możemy przekazać Państwa dane, mogą być mniej restrykcyjne niż przepisy Państwa kraju, Euronet zachowuje zgodność z zasadami niniejszej Polityki, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Jeżeli udostępniamy dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług z siedzibą poza EOG, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony i zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

6 – REKLAMA

Reklamy na Facebook

Wykorzystujemy reklamy na FB, aby lepiej dopasowywać reklamy do naszych klientów na platformie społecznościowej Facebook. Dzięki stosowaniu cookies, możemy zidentyfikować różne sposoby korzystania ze Strony internetowej, co pozwala FB zidentyfikować, które reklamy Euronet będą lepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Mogą Państwo zapoznać się z Polityką prywatności Facebook i zmienić swoje Preferencje dotyczące reklam na Facebook  w odniesieniu do reklam wyświetlanych przez Facebook.

7 – JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE?

Dane osobowe są wykorzystywane do różnych celów i podlegają różnym standardom i regulacjom. Ogólnie rzecz ujmując, dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania, zachowania zgodności z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi, księgowymi lub sprawozdawczymi, a także do upewnienia się, że mają Państwo możliwość dostępu do danych osobowych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, uwzględniliśmy odpowiednie wymogi prawne, ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko powstania szkody z tytułu nieupoważnionego dostępu lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe i to, czy jesteśmy w stanie je osiągnąć innymi sposobami. Przykładowo:

 1. Wymogi prawne i regulacyjne. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, jeśli jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, procedurami zachowania zgodności i okresami przedawnienia.
 2. Obsługa klienta. Jeśli przekażą nam Państwo dane osobowe, możemy (z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub regulacyjnych) przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do przetworzenia zapytania.
 3. Marketing. Dane osobowe przekazane nam do celów marketingowych mogą być przechowywane do momentu wycofania zgody lub gdy zdamy sobie sprawę, że dane są niepoprawne.

Najdłuższy możliwy okres przechowywania danych wynosi obecnie 7 lat.

8 – CZY PRZESYŁANA PRZEZ PAŃSTWA KORESPONDENCJA JEST ZACHOWYWANA?

Tak. Jeżeli przesyłają nam Państwo korespondencję, w tym emaile, przechowujemy takie dane wraz z innymi dotyczącymi Państwa danymi. Możemy również zachować korespondencję dotyczącą obsługi klienta i inną korespondencję dotyczącą Państwa, nas i dowolnej spółki Grupy Euronet, naszych partnerów i dostawców.

9 – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić trwałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie środki w celu ochrony przed stratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą administrowanych przez nas danych.

Wdrożyliśmy zaawansowane i bezpieczne techniki ochrony naszych systemów przed włamaniami przez osoby nieupoważnione i regularnie zwiększamy poziom bezpieczeństwa wraz z pojawieniem się nowych metod.

Nasze centra danych i centra danych naszych partnerów wykorzystują zaawansowane środki bezpieczeństwa fizycznego zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do obiektu. Ponadto, wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji, są chronione firewallami i innymi zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa o ograniczonym dostępie (na zasadzie niezbędnych informacji).

Wszyscy nasi pracownicy posiadający dostęp lub związani z przetwarzaniem danych osobowych są umownie zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych i przestrzeganie ustanowionych przez nas standardów bezpieczeństwa.

Prosimy pamiętać, iż żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe lub niepokonane. W związku z powyższym, mimo, że stosujemy najlepsze praktyki branżowe mające na celu ochronę Państwa prywatności, nie możemy i nie gwarantujemy bezwzględnego bezpieczeństwa danych osobowych.

Strona internetowa może oferować centrum informacji umożliwiające użytkownikom zapoznanie się z publikowanymi przez nas blogami. Należy pamiętać, że wszelkie informacje ujawniane w tej przestrzeni stają się informacjami publicznymi. W związku z tym, podobnie jak w przypadku każdego forum publicznego, podejmując decyzję o ujawnianiu swych danych osobowych należy zachować szczególną ostrożność.

10 – JAKIE SĄ MOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH?

W określonych okolicznościach (na przykład, gdy są Państwo „osobami, których dotyczą dane” w EOG), i każdorazowo z zastrzeżeniem weryfikacji tożsamości, mogą Państwo zażądać dostępu i możliwości aktualizacji lub modyfikacji Państwa danych osobowych. Mogą Państwo również skorzystać z innych praw dostępnych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Osoby, których dotyczą dane w EOG mają prawo do:

 1. Zażądania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych („żądanie dostępu przez osobę, której dotyczą dane”), a także do danych powiązanych, w tym celów przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym udostępniono dane osobowe, jeśli jest to możliwe, okresu przechowywania danych osobowych, źródła danych osobowych oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 2. Uzyskania, bez zbędnej zwłoki, sprostowania niepoprawnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane;
 3. Zażądania, aby przechowywane przez nas dane osobowe zostały usunięte, z zastrzeżeniem, że takie dane osobowe nie są wymagane przez podmiot Grupy Euronet do celów zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym na mocy obowiązujących przepisów lub nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. W określonych okolicznościach, uniemożliwienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. W określonych okolicznościach, zażądania przekazania danych osobowych bezpośrednio stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Ponadto, jeżeli są Państwo przekonani, że nie dochowaliśmy naszych obowiązków w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatności danych lub prawa właściwego, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego Organu Ochrony Danych lub na drodze sądowej.

Mimo, iż nie jest to wymagane, zachęcamy Państwa do powiadomienia nas o jakichkolwiek skargach i reklamacjach, a odpowiemy na nie zgodnie z naszą procedurą reklamacji, o której mowa w sekcji 11 niniejszej Informacji o ochronie prywatności danych.

11 – PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI DANYCH

jeżeli są Państwo przekonani, że nie dochowaliśmy naszych obowiązków w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatności danych lub prawa właściwego, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego Organu Ochrony Danych lub na drodze sądowej. Mimo, iż nie jest to wymagane, zachęcamy Państwa do powiadomienia nas o jakichkolwiek skargach i reklamacjach, a Euronet odpowie na nie zgodnie z naszą procedurą reklamacji – nasze dane kontaktowe zostały podane w sekcji 12 poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby bezzwłocznie, skutecznie i szybko odpowiedzieć na Państwa obawy.  

 1. Powiadomimy o otrzymaniu Państwa reklamacji bezzwłocznie po jej otrzymaniu
 2. Będziemy Państwa informować o wszelkich postępach w badaniu reklamacji.

Aby pomóc w szybkim rozpatrzeniu każdej reklamacji, pragniemy zapewnić, że w pełni rozumiemy przyczyny jej złożenia.  Czasami oznacza to, że możemy prosić Państwa o przedstawienie sprawy na piśmie, zarówno poprzez email, jak i pocztą tradycyjną na adres wskazany w sekcji 12 poniżej. Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury badania i analizy każdej reklamacji, które jest przeprowadzane przez doświadczony personel spółek Euronet. W stosownych przypadkach, reklamacja będzie rozpatrywana przez osobę, która nie jest bezpośrednio związana ze sprawą będącą przedmiotem Państwa reklamacji. Taki pracownik będzie posiadać uprawnienia do jej rozpatrzenia lub bezpośredni dostęp do osoby o takich uprawnieniach.  Nasza odpowiedź będzie w pełni dotyczyć przedmiotu Państwa reklamacji i, w stosownych przypadkach, zawierać propozycję zadośćuczynienia.

O ile właściwe przepisy dotyczące ochrony danych nie wymagają odpowiedzi w krótszym terminie, dołożymy wszelkich starań, aby rozstrzygać wszystkie reklamacje dotyczące prywatności danych w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji; w wyjątkowych okolicznościach skontaktujemy się z Państwem i uzgodnimy wydłużenie terminu odpowiedzi.

Jak wskazano powyżej, jeżeli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi/wyniku, lub sposobu rozpatrywania reklamacji, mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (https://www.uodo.gov.pl/pl/p/zalatw-sprawe, kancelaria@giodo.gov.pl,  tel. 22 531 03 00) lub do sądu.

12 – KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności danych lub naszych praktyk dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt na adres: DPO@euronetworldwide.com lub adres pocztowy Inspektor Ochrony Danych Euronet, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania.

 

Zaktualizowaliśmy informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookie.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.
Więcej informacji View more
Akceptuje